Czy półpasiec jest groźny

Czy półpasiec jest groźny

Niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą półpasiec zależne jest od stopnia jego zaawansowania w momencie wykrycia oraz miejsca jego wystąpienia. Co istotne, rośnie ono także z wiekiem.

W najtrudniejszych przypadkach może tu wystąpić uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, co może skutkować zapaleniem opon mózgowych, zapaleniem mózgu oraz możliwymi niedowładami.

Poniżej została zamieszczona prezentacja na temat choroby:

Shingles from joeyprince

Jeśli pacjent cierpiał z powodu półpaśca twarzy, może być on zagrożony uszkodzeniem nerwów twarzy tj. nerwu słuchowego i wzrokowego. Może także rozwinąć się nowotwór rogówki. W najcięższych wypadkach, półpasiec może doprowadzić nawet do głuchoty bądź ślepoty. W niektórych wypadkach może dojść także do uszkodzenia narządów płciowych.

Bardzo rzadkie są przypadki śmiertelne z powodu półpaśca. Najczęściej też, osoba, która raz borykała się z półpaścem nie jest narażona na ponowne zachorowanie – spowodowane jest to tzw. trwałą odpornością w przypadku tej choroby.