Powikłania

Powikłania

Najczęściej spotykanym powikłaniem półpaśca jest utrzymujący się długo po chorobie ostry ból nerwu, który był zmieniony chorobowo – jest to tzw. poopryszczkowa neuralgia. U osób starszych może ona trwać nawet przez wiele lat – dotyczy to ok. 10 % chorych.

Zdarza się także, że wykwity pozostawiają na skórze blizny, choć nie dzieje się to często. Może mieć tu także miejsce porażenie nerwu wzrokowego i słuchowego, co może skutkować trwałą ślepotą i głuchotą.

Poniżej została zamieszczona prezentacja na temat choroby:

Shingles from dlowery2009

Półpasiec może również doprowadzić do porażenia nerwu twarzowego i zmian w narządach płciowych.