Zarażenie

U człowieka zdrowego wirus powodujący półpaśca przebywa w jego zwojach nerwowych w formie utajnionej. Najczęściej, jego uaktywnienie się wynika z obniżenia poziomu odporności organizmu. Wpływa na to zła dieta, przebyte choroby oraz kontakt z osobami zainfekowanymi wirusem. Może być ono także następstwem długotrwałego stresu.

Poza tym, do zarażenia się półpaścem może dojść w wyniku bezpośredniego kontaktu ze skórą osoby już chorującej oraz drogą kropelkową tj. w czasie mowy, kaszlu czy kichnięcia przez osobę chorą. Jest to choroba zaraźliwa, dlatego też osoba chora powinna unikać kontaktu z innymi ludźmi.